DOMY JEDNORODZINNE

Ofertę kierujemy do osób pragnących przeprowadzić badanie gruntu na działce przed postawieniem na niej swojego wymarzonego domu. Warto skorzystać z usług geologicznych, ponieważ koszt takiego badania gruntu w naszej firmie, w porównaniu do cen działek oraz całej inwestycji, jest niewielki, a daje pełny obraz tego, na jakim podłożu Państwa dom będzie stał. Nie będą się Państwo borykali z problemami pękania ścian, wilgoci, osiadania itp.

Warto też zbadać działkę przed jej kupnem w celu upewnienia się, że nadaje się ona pod zabudowę. Badania rozpoznawcze oferujemy w bardzo przystępnych cenach. Przeprowadzamy również badania gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Świadomość inwestorów indywidualnych co do potrzeby przeprowadzenia badań gruntu na działce jest nadal niska. Profesjonalnej ekspertyzy geologicznej nie należy  postrzegać w kategorii kosztu, ale jako najważniejszą inwestycję w poczucie bezpieczeństwa wykluczającą ryzyko związane z  efektami osiadania fundamentów.

Adaptacja  projektu do panujących na działce warunków gruntowo – wodnych, eliminuje ryzyko awarii budowlanych i pozwala na czerpanie radości z inwestycji jaką jest budowa wymarzonego domu dla nas i dla naszych dzieci.

Aby przybliżyć Państwu charakter naszej pracy poniżej przedstawiamy etapy prowadzenia prac:

Etap I – zebranie danych zlecenia

Przygotowujemy mapy lub urządzenia GPS potrzebne do lokalizowania punktów badawczych w terenie. We współpracy z konstruktorem lub projektantem oraz konsultacjami z samym inwestorem nanosimy zakres badań na mapki. Przed wyjazdem w teren analizujemy dane archiwalne oraz literaturę geologiczną, aby jak najlepiej przygotować się do wykonania zadania.

Etap II – roboty terenowe

Etap terenowy rozpoczyna się od domiarów i wyznaczeniu punktów badawczych na działce. Następnie wykonujemy zaplanowane roboty, takie jak wiercenia, sondowania, odkrywki, pomiary poziomu wody, pobieranie prób do analiz laboratoryjnych itp. Badania wykonujemy w zależności od potrzeb ręcznie lub mechanicznie. Każdorazowo w terenie jest geolog z uprawnieniami, który nadzoruje wszystkie prowadzone roboty geologiczne.

Etap III – Laboratorium

Pobrane próbki gruntu trafiają do naszego laboratorium, w którym są poddane analizie. W laboratorium określamy cechy fizyko-mechaniczne gruntów. Komplet wyników trafia do pracowni, gdzie wraz z innymi zebranymi danymi podlega opracowaniu.

Etap IV – Dokumentowanie

Komplet materiałów zebranych w poszczególnych etapach terenowych trafia do wykwalifikowanego geologa – dokumentatora, który zajmuje się analizą wszystkich zebranych danych i sporządza odpowiednie dokumenty geologiczne. W zależności od złożoności napotkanych warunków powstaje: opinia geotechniczna  lub   dokumentacja badań podłoża gruntowego, a w przypadku złożonych warunków gruntowo-wodnych: dokumentacja geologiczno- inżynierska.

Opracowania zawierają wytyczne dla projektantów, na podstawie których można właściwie zaprojektować fundamenty planowanych inwestycji.

MASZ PYTANIA? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Kom.: (+48) 605 555 749
Tel.: (61) 670 71 84

biuro@interra-geologia.pl

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA


ul. Spławie 51
61-312 Poznań

INTERRA GEOLOGIA

NASZA OFERTA

605-555-749