Odwierty geologiczne Poznań – jaka firma?


Zdobyte referencje w przypadku uczestnictwa w dużych projektach są niezbędne. Wiele firm na rynku posiada wykwalifikowanych geologów, ale nie zdobyło jeszcze wystarczającego doświadczenia w realizacji projektów. Postanowiliśmy na przykładzie firmy Interra Geologia Poznań wskazać na co warto zwrócić uwagę, przy wyborze podwykonawcy usług związanych z geotechniką.

Obsługa geologiczna budowy w Poznaniu?

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w szczególności przed pracami, mającymi na celu formowanie terenu pod zabudowę oraz przed pracami fundamentowymi, potrzebna jest ocena firmy geologicznej na zadanym terenie. Obsługa geologiczna budowy to nadzór nad wszelkimi prowadzonymi pracami ziemnymi. Określenie parametrów gruntu, klasyfikacja gruntu, jak również wiedza z zakresu mechaniki gruntu (nośność, wysadzinowość), mogą być kluczowe dla powodzenia inwestycji – każda budowla swoje bezpieczeństwo zawdzięcza w dużej mierze solidnej pracy geologów z Poznania.

Co składa się na nadzór firmy geologicznej? Jest to zwykle odbiór wykopów fundamentowych (głębokość, zabezpieczenie, odwodnienie, itd.). Geolog ma za zadanie przeprowadzić serię badań gruntu, w tym badanie zagęszczenia (za pomocą sondy) oraz badanie nośności (za pomocą płyty dynamicznej). Wiele parametrów gruntu określanych jest w sposób laboratoryjny, zatem do obowiązków geologa należy pobór próbek oraz ich analiza. Na podstawie badań laboratoryjnych oraz pomiarów terenowych sporządza się raport i stosowne protokoły z przebiegu prac. Dane te kierowane są następnie do projektantów oraz konstruktorów i biorą stały udział w dalszych procesach związanych z realizacją inwestycji.

Dlaczego Interra Geologia Poznań?

Dobry geolog to nie tylko teoretyk, ale przede wszystkim praktyk. Dlatego właśnie wśród wielu firm geologicznych z Poznania na szczególną uwagę zasługuje Interra Geologia. Wśród zakończonych z sukcesami projektów, znajdują się dokumentacje geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, projekty robót geologicznych, pełne nadzory geotechniczne, operaty wodnoprawne, opinie i ekspertyzy geologiczne, oceny stanu środowiska i wiele innych.

Choć z ich usług korzystali krajowi liderzy, tacy jak PKN Orlen czy grupa PGNiG, firma posiada ekspertów, którzy służą wiedzą i doświadczeniem również mniejszym inwestorom. Przykładem są badania geologiczne niezbędne do rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego. Co ciekawe, firma ta nie ogranicza się do podstawowych usług geologicznych – oferta skierowana do mniejszych odbiorców uwzględnia min. badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zobacz również: