Obsługa geotechniczna budowy z Interra Geologia


Poszukując firmy geologicznej z Poznania, warto zwrócić uwagę na te przedsiębiorstwa, które działają wielokierunkowo. Najlepiej korzystać z ofert geologów, którzy oprócz teorii z zakresu wiedzy o gruntach, mogą zaoferować pełny pakiet usług geotechnicznych oraz hydrogeologicznych. Najszerszy zakres działania geologa to obsługa geotechniczna budowy. Oto kilka słów na temat pełnej oferty wykonywanych prac i badań przed rozpoczęciem budowy.

Kompleksowy nadzór firmy geologicznej

Budowa wymaga nakładu pracy wielu specjalistycznych jednostek. Sprawdzona firma geologiczna zapewni nas o stanie gruntu na działce, na której przewidujemy inwestycje. Dzięki fachowej ocenie geologicznej można zaklasyfikować grunt do jednej z kategorii, a następnie dobrać odpowiednie rozwiązania, mające na celu zmianę parametrów gruntu lub odpowiednie posadowienie budowli. Kompleksowy nadzór firmy geologicznej nad pracami ziemnymi oraz budowlanymi pozwala uniknąć kosztownych komplikacji w dalszej fazie realizacji budowy.

Uprawniony geolog zapewnia stały nadzór nad prowadzonymi pracami poprzez ocenę stanu gruntów oraz wód podziemnych. Prowadzone przez firmę geologiczną badania mają dwie postaci: poboru próbek, a następnie przebadania ich w laboratorium pod kątem parametrów fizyko-chemicznych gruntu i wody gruntowej, jak również badania przeprowadzane na miejscu budowy, za pomocą odwiertów, sondowań oraz płyt dynamicznych. Firma geologiczna przez cały okres pracy prowadzi dziennik, a także sporządza stosowne raporty i i sprawozdania. Dokumentacja ta w dalszej fazie projektu budowlanego staje się podstawą w doborze rozwiązania fundamentu i innych prac ziemnych.

Co oferuje sprawdzona firma geologiczna?

Obecność geologa przyda się podczas prowadzenia prac ziemnych. Pierwszą z nich jest odbiór wykopów, a zatem nadzór nad ich poprawnym wykonaniem, zabezpieczeniem oraz odwodnieniem. Badania terenowe gruntów prowadzone są z udziałem uprawnionego geotechnika, który wykorzystuje w tym celu sondy (badania zagęszczenia gruntu) oraz płytę wibrującą (badanie nośności gruntu). Wykonywane są także badania laboratoryjne gruntu. W oparciu o otrzymane wyniki przygotowuje się kompleksowy raport z oceną warunków gruntowych. Czas badania gruntu jest stosunkowo niedługi, jednak przygotowane stosownej dokumentacji może trwać nawet kilka tygodni.

W zakres oferty polecanej firmy geologicznej wchodzi także cały szereg prac hydrogeologicznych. Mamy tutaj na myśli badania poziomu zwierciadła wód gruntowych oraz agresywność wód gruntowych, która może przełożyć się na erozję betonowych części zewnętrznych konstrukcji.

Zobacz również: