Obsługa geologiczna budowy


Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Prowadzone roboty kierowane są przez uprawnionego geologa. Proponujemy obsługę geologiczną budów przez cały okres budowy, wraz z wpisami do dzienników budowy. Sporządzamy raporty oraz sprawozdania z wykonanych prac. Sprawdź nasze badanie geotechniczne!

W ramach nadzorów wykonujemy:

  • odbiory wykopów fundamentowych
  • badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną typu DPL
  • badania nośności gruntu metodą VSS oraz płytą dynamiczną
  • sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi
  • pobieramy próbki do specjalistycznych badań laboratoryjnych
  • sporządzamy raporty oraz protokoły z wykonanych prac

Każdorazowo badanie geotechniczne prowadzone jest przez osobę ze stosownymi uprawnieniami do tego typu prac.

Podczas prowadzonego nadzoru geologicznego służymy Państwu radą i doświadczeniem. Usługi geologiczne w ramach nadzoru na budowach charakteryzują się indywidualnym podejściem do problemów na budowie. Każdorazowo jesteśmy do Państwa dyspozycji na wezwanie telefoniczne oraz zapewniamy ekspresowy dojazd na miejsce badań gruntu na budowie. Sprawdź jakość jaką oferuje INTERRAgeologia.