Na czym polega badanie geologiczne gruntu?


Obecność doświadczonego geologa na placu budowy może uchronić każdego inwestora przed bardzo kosztownymi następstwami. Badania geologiczne gruntu dadzą zwykle jasną odpowiedź, czy zaplanowane działania inwestycyjne są możliwe do wykonania w warunkach działki, jaką nabyliśmy. Z ekspertyzy firmy geologicznej korzystają w późniejszym etapie projektanci i konstruktorzy.

Czego dowiemy się z badań geologicznych?

Badania geologa prowadzone są zarówno w laboratorium, jak i na miejscu budowy. Firma geologiczna pobiera próbę gruntu zgodnie z normą, a następnie prowadzi badania mające na celu określenie parametrów gruntu. Takie czynniki jak ziarnistość gruntu czy porowatość będą niezbędne do późniejszej klasyfikacji oraz obliczeń, np. osiadania, ścinania czy posadowienia. Geolog wskaże nam także parametry wód gruntowych. To szalenie ważny parametr dla prawidłowego odwodnienia wykopu i podpiwniczenia.

Jeśli strefa saturacji w profilu jest zdiagnozowana wysoko, trzeba przebadać także agresywność wody, czyli jej pH. Na tej podstawie wiemy, czy woda gruntowa nie będzie wchodziła w reakcję z betonem i czy nie dokona erozji ścian zewnętrznych budowli. Innym istotnym czynnikiem, jaki może wyniknąć podczas badań geologicznych jest wysadzinowość gruntów. Rozumie się przez to zdolność gruntu do podnoszenia się wskutek zamarzania wody w porach gruntu.

Inwestorów, którzy planują swój budynek na pochyłym terenie zainteresują badania firmy geologicznej związane ze statecznością skarpy oraz jej ewentualnym wzmocnieniem. Na tej podstawie mogą zostać wymuszone dodatkowe czynności w trakcie przygotowania gruntu pod budowę, w postaci prac ziemnych.

Podstawa badań geologicznych gruntów

Geolog to osoba uprawniona do prowadzenia badań, która jest wykształcona w dziedzinie inżynierii środowiska lub geotechniki. Wszystkie działania prowadzone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. W oparciu o ww. dokument geolog wykonuje opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

Choć praca geologa na terenie budowy to kwestia kilku godzin, wykonanie stosownej dokumentacji może trwać nawet około 2 tygodni, ze względu na jej specjalistyczny charakter oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Miarodajne wyniki badań geologicznych oparte są na minimum 3 odwiertach, a kompleksowe opracowania zawierają także wyniki prac laboratoryjnych oraz chemiczne badania wód gruntowych. Poszukując firmy geologicznej warto zwrócić uwagę na takie, które działają we wszystkich tych zakresach.

Zobacz również: