Jak przebiega badanie geologiczne gruntu podczas budowy?


Realizacja inwestycji to nie tylko postawienie murów. Przed pierwszymi pracami konstrukcyjnymi teren to swoiste poletko badawcze dla firmy geologicznej. Trzeba bowiem przeprowadzić dokładne badania geologiczne gruntu, aby ocenić jego stan i dopasować rozwiązania budowlane. Bez tej wiedzy nie da się policzyć choćby fundamentów lub wzmocnienia skarp nasypów. Jak przebiega badanie geologiczne gruntu? W kilku słowach omówimy każdy z etapów.

Warunki przebiegu badania geologicznego gruntów oraz podstawy techniczne

Przed podjęciem badania, geolog musi ustalić z właścicielem działki przebieg badań. Następnie uzgadnia się metodę badania, która dla domów jednorodzinnych z reguły przybiera formę udarowo-obrotową. Narzędziem do przeprowadzenia tego badania gruntu jest specjalne wiertło hydrauliczne. Zwykle jest ono zamocowane w taki sposób, aby było mobilne na całym polu podległego terenu, by przeprowadzić kilka prób. Drugim ważnym narzędziem podczas badania geologicznego gruntu są sondy statyczne. Jedne posiadają stożek mechaniczny, a drugie stożek elektryczny. Ich wybór zależny jest od struktury i spoistości gruntu.

Wyznaczenie punktów oraz przeprowadzenie badania geologicznego gruntu

Do wyznaczenia dokładnych punktów pomiarowych korzysta się z lokalizatora GPS. Badanie geologiczne gruntu w przypadku inwestycji, jaką jest budowa domu jednorodzinnego, trwa średnio około 3-4 godzin. Pierwszym krokiem są wiercenia próbne w punktach pomiarowych, prowadzone przez firmę geologiczną. W powstałe otwory geolog kieruje sondy pomiarowe, dobierając uprzednio stożek zgodnie z charakterystyką gruntu.

Zakres prowadzonych analiz określa uprawniony geolog. Badania geologiczne gruntu obejmują pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz jej skład chemiczny (szczególnie istotne jest pH, czyli agresywność wody względem betonu), badanie gruntu na obecność związków organicznych, a także oględziny wizualne próbek. Przechowuje się je w specjalnych pojemnikach, które nie reagują z gruntem – ma to znaczenie w przypadku dalszych analiz laboratoryjnych.

Po przeprowadzeniu badania geologicznego gruntu oraz zabezpieczeniu prób następuje regeneracja do stanu pierwotnego. Oznacza to, że firma geologiczna prowadząca odwierty próbne jest zobowiązana do przywrócenia terenu do postaci sprzed badania. Zwykle wystarcza zasypanie otworów urobkiem, jednak w przypadku gruntów niespoistych wykorzystuje się w tym celu mleczko iłowe z domieszką kompaktonitu.

Zobacz również: