Geologia i geotechnika


INTERRA – P.G. i G. z zakresu geologii oraz geotechniki oferuje m.in:

– wiercenia rozpoznawcze (do 25m)
– badania geologiczne stanu środowiska gruntowo-wodnego

– projekty prac geologicznych i geotechnicznych

– dokumentacje geologiczno- inżynierskie i geotechniczne, hydrogeologiczne, złożowe
– geotechniczna obsługa placów budowy,
– kontrola jakości prowadzonych prac geotechnicznych,

– badania nośności podłoża płytą VSS oraz płytą dynamiczną

(moduły odkształcenia oraz podatność podłoża).

– obsługę geologiczną budowy
– pomiar zagęszczenia gruntu sondą SD-10 (DPL), DPM, DPH

– wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych

– wykonanie ekspertyz oraz projektów związanych z poprawą parametrów gruntów, stateczności zboczy, poprawą nośności gruntów nienośnych itp.

– usługi geologiczne innego typu