Geologia i geotechnika


Wykonujemy kompleksowe badanie gruntu pod wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane. Specjalizujemy się w geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geologii złożowej. Bogato wyposażony własny park maszynowy pozwala nam samodzielnie, szybko oraz rzetelnie przeprowadzić cały proces związany z wykonaniem operatów geologicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonujemy wiercenia geologiczne maszynowe (posiadamy trzy wiertnice: dwie samojezdne na samochodzie terenowym oraz jedną na podwoziu gąsienicowym) oraz ręczne, sondowania statyczne (CPT, CPTu, DMT, SPT) oraz dynamiczne (DPL, DPM, DPH, płyta dynamiczna). Wykonujemy również wszelkiego rodzaju testy, również sejsmiczne. W ofercie wykonujemy także badania laboratoryjne oraz wszelkiego rodzaju operaty geologiczne takie jak:

  • opinia geotechniczna
  • dokumentacja badań podłoża gruntowego
  • projekt robót geologicznych
  • dokumentacja geologiczno- inżynierska
  • projekt geotechniczny

Każda ekipa terenowa składa się z geologa z odpowiednimi uprawnieniami do nadzorowania i dozorowania pracami geologicznymi (kat. XI, XII, XIII lub VII oraz V).

Wybierając nasze przedsiębiorstwo mają Państwo gwarancje rzetelnie wykonanego zadania.