Dokumentacje geologiczne


Wykonujemy wszelkiego rodzaju opracowania geologiczne zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym, Prawem Wodnym, Prawem Ochrony Środowiska, a także rozporządzeniami oraz aktualnymi normami:

  • Opinia geotechniczna
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego
  • Projekt Robót Geologicznych
  • Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska
  • Dokumentacja Hydrogeologiczna
  • Dokumentacja Złożowa
  • Operat wodnoprawny
  • Inne
www.produktyogrodowe.pl/20-altanki-altany-ogrodowe-drewniane         www.coverisrigid.com/pl/