Czym zajmuje się geolog?


Realizując projekt inwestycyjny nie da się praktycznie obejść bez usług firmy geologicznej. Fachowe doradztwo, pełne badania gruntów i ekspertyzy stają się tematem decydującym jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Czym zajmuje się geolog? Jak jego obecność i praca mogą wpłynąć na rozwój inwestycji? Czy badania geologiczne są obowiązkowe? Przygotowaliśmy kilka słów na temat znaczenia dobrej firmy geologicznej na placu budowy.

Nie myl geologa z geodetą!

Jeszcze zanim zagłębimy się w obowiązki geologa i zrozumiemy, dlaczego firma geologiczna jest istotna w procesie realizacji inwestycji, warto zahaczyć o jedną kwestię. Geolog i geodeta to dwie inne osoby! Geolog ma za zadanie określić stan jakościowy gruntu budowlanego – musi opisać profil gruntowy pod względem jego fizyki i dokonać ekspertyzy, na podstawie której prowadzone będą dalsze działania budowlane. Geodeta zaś wytycza granice działki, jak również przygotowuje stosowne mapy i materiały GIS do dalszych prac.

Zadania geologa – pomiary geologiczne gruntów

Firma geologiczna dokonuję w miejscu przeznaczonym na inwestycję stosownej oceny warunków gruntowo-wodnych. Ekspertyza geologiczna, będąca wynikiem badań gruntu, staje się podstawą dalszej dokumentacji inżynierskiej i konstrukcyjnej. Największe znaczenie dla typowych budynków ma fundament. Określenie nośności oraz parametrów gruntu w trakcie badań geologicznych pozwala przeprowadzić obliczenia posadowienia i dobór rozwiązań optymalnych dla warunków panujących na działce (płyta fundamentowa, pale itp.).

Geolog oceni również poziom wód gruntowych. Ma to zarówno dla dużych projektów, jak i w przypadku budowy domów jednorodzinnych. Od warunków gruntowo-wodnych określonych przez firmę geologiczną zależy to, jaki rodzaj izolacji wykorzystamy, jak również czy można zastosować podpiwniczenie. Niedopatrzenia na etapie badań geologicznych mogą kosztować bardzo wiele samego inwestora – budynki mogą się podtapiać, osiadać lub osuwać, a w mniej skrajnych przypadkach może dochodzić do pękania ścian i pełzania sufitów.

Ile kosztuje geolog? Odpowiadamy na przykładzie małej inwestycji

Najczęstszym z realizowanych projektów budowlanych jest oczywiście dom jednorodzinny. Ocena geologiczna gruntu jest obowiązkowa i może kosztować około 2 500 zł dla domu z podpiwniczeniem i około 1 500 zł dla domu bez podpiwniczenia. Geolog zleca zwykle także badania pH wody gruntowej, aby upewnić się, że nie będzie ona negatywnie oddziaływać na zastosowany beton.

Zobacz również: