Badania gruntu pod budowę – dlaczego warto?


Budowa domu jednorodzinnego, to w skali otaczających nas inwestycji, niewielkie przedsięwzięcie. Jednak dla większości z nas to budowlane i organizacyjne wyzwanie życia. Dlatego też trzeba do budowy podejść w sposób wielopłaszczyznowy, od samego początku rozpatrując wszelkie czynniki. Takimi czynnikami są parametry gruntowo-wodne panujące na działce. Dokładnej ekspertyzy i fachowej porady w tym zakresie udziela firma geologiczna.

Po co geolog na placu budowy?

Usługi geologiczne są z reguły kojarzone z teoretycznym pojęciem – przeciętnemu inwestorowi bardziej kojarzą się z wykopaliskami archeologicznymi, niż faktycznym placem budowy. To błędne myślenie, gdyż prawidłowo przeprowadzone badania geologiczne mogą zadecydować o bezpieczeństwie naszego przyszłego domu. Parametry gruntu, które geolog wyznacza częściowo w laboratorium, a częściowo bezpośrednio na naszej działce, stają się podstawą doboru rozwiązań fundamentowych oraz odwodnienia. Również prowadzenie prac ziemnych bez podstawowej wiedzy o przekroju profilu gruntu, jaką dostarczy nam firma geologiczna, wydaje się bardzo ryzykowne (nawet w przypadku tak niepozornej inwestycji jak budowla jednorodzinna).

Wykwalifikowany geolog pomoże także w ocenie stanu wód gruntowych. Ta kwestia jest decydująca, jeśli w naszym projekcie przewiduje się podpiwniczenie lub garaż po poziomem 0. Nieodpowiednie ustosunkowanie się do warunków hydrogeologicznych może skutkować podtapianiem i okresowym niszczeniem tych pomieszczeń.

Kwestie prawidłowego posadowienia, wykonanego na podstawie ekspertyzy firmy geologicznej, wpływają na stateczność budowli. Oczywiście jest ona zagrożona w skrajnych wypadkach. Częściej, bagatelizowanie wyników badań geologicznych skutkuje pękaniem ścian i sufitów, osuwaniem się skarp itp. Są to jednak kosztowne usterki, które można wykluczyć jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zatrudniając fachowego geologa.

Firma geologiczna – co może oferować oprócz badań gruntu pod budowę?

Badania geologiczne i nadzór nad pracami budowlanymi to zwykle główny zakres działalności firm geologicznych na naszym rynku. Jednak oprócz tego mogą także świadczyć usługi z dziedziny hydrogeologii, czyli studni głębinowych, drenaży, pomp ciepła (dolne źródło) itp. Z reguły pracownicy firm geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach gruntu pod budowę, dobrze radzą sobie także z tworzeniem operatów wodnoprawnych oraz oceny oddziaływania na środowisko przedsiębiorstwa. Jak widać jest to całkiem szeroki wachlarz usług zarówno dla inwestorów, architektów, odbiorców indywidualnych, a także przedsiębiorstw.

Zobacz również: