Każdego dnia towarzyszy nam pasja oraz ciekawość wyzwań z dziedziny geologii, geotechniki i hydrogeologii – firma Interra Geologia z Poznania nieustannie stawia czoła nowym przedsięwzięciom budowlanym. Z usług naszych wykwalifikowanych geologów korzystają przedsiębiorstwa, a wśród nich firmy budowlane, biura projektowe, architekci itp. Świadczymy także usługi geologiczne dla odbiorców indywidualnych, np. na potrzeby budowy domu jednorodzinnego.

Geologia to nasza działka! Nasza szeroka oferta usług obejmuje badanie oraz rozpoznanie gruntu, określenie parametrów gruntu, pomiary zwierciadła wód gruntowych, wiercenia, sondowania, jak również laboratoryjne badania gruntów. Nasza doświadczona kadra przeprowadzi wszystkie badania zgodnie z obowiązującymi normami, przedstawi wyniki, a także posłuży fachową poradą w dziedzinie geotechniki. Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu badań geologicznych w zakresie budowy obiektów przemysłowych, dróg i autostrad, budownictwa mieszkaniowego, w przemyśle wydobywczym i wielu innych!

Za pośrednictwem wykwalifikowanego geologa prowadzimy nadzór nad pracami budowlanymi, w tym nad pracami fundamentowymi. Wykonujemy kontrolę prawidłowości wykonania wykopów, badamy nośność i zagęszczenie gruntów, samodzielnie pobieramy próbki, badamy je oraz sporządzamy raporty. W dziedzinie badań geologicznych działamy w pełni kompleksowo!

Badania geologiczne gruntów przeprowadzamy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu. Specjalizujemy się w odwiertach rozpoznawczych, badaniach hydrogeologicznych, projektach związanych ze złożonymi pracami geologicznymi oraz przygotowaniu fachowej dokumentacji. Na potrzeby klienta oferujemy badania geologiczne związane z nośnością, w tym moduł odkształcenia oraz podatność podłoża.

Nasza firma posiada najnowocześniejsze laboratorium do analizy próbek, a nasi eksperci z dziedziny geotechniki doskonale radzą sobie z badaniami gruntu. Określimy parametry gruntu oraz jego zagęszczenie – niezbędne badania geologiczne w celu identyfikacji podłoża, a także wyznaczymy wszystkie dane liczbowe do stosownych obliczeń. Na podstawie badań gruntu firma Interra Geologia wykonuje kompleksowe ekspertyzy geologiczne. Oferujemy fachowe doradztwo związane z poprawą parametrów gruntu, statecznością zboczy, poprawą nośności gruntu itp.

Z powodzeniem prowadzimy działania związane z wodami podziemnymi. W ofercie usług hydrogeologicznych firmy Interra Geologia znajdują się: projekt oraz wiercenie ujęć wód podziemnych, operaty wodnoprawne, monitoring wód podziemnych oraz pompy ciepła. Nasi specjaliści ds. ochrony środowiska pomogą również w przygotowaniu Oceny Oddziaływania na Środowisko dowolnej inwestycji, a także przeprowadzą audyt energetyczny dla wskazanego budynku.