Hydrogeologia


Dział geologii, który zajmuje się badaniami wód podziemnych. Poza prawem geologicznym podlega również obostrzeniom ustawy prawo wodne.

W tym zakresie wykonujemy badania, na podstawie których wykonujemy m.in.:

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

  • wiercenie studni
  • projekty prac geologicznych
  • dokumentacje hydrogeologiczne
  • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

  • projektowani, wykonanie otworów piezometrycznych
  • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

POMPY CIEPŁA

  • projekty prac geologicznych
  • wykonanie dolnego źródła ciepła
  • dokumentacja powykonawcza

Poza wyżej wymienionymi INTERRA- Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne wykonuje także:

1) Ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji oraz sporządzanie Raportów oddziaływania na środowisko .

2) Audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

3) Wszystkie wymienione prace prowadzone i opiniowane będą przez osobę z uprawnieniami Ministra Środowiska kat. V.