Co to jest geologia i dlaczego może być ważna dla inwestorów?


Obecność geologa na placu budowy jest często zaskoczeniem. Inwestorzy momentami zapominają, że sukces przedsięwzięcia leży u podstaw budowli, a zatem w fundamentach. Aby zapewnić stateczność budynku musimy więc posilić się praktycznie zawsze usługami firmy geologicznej. Wprawni fachowcy w tej dziedzinie to jednak ciągle bardzo cenna waluta na rynku inwestycyjnym. Dlaczego powinniśmy dobrze wybrać firmę geologiczną przed rozpoczęciem budowy?


Potrzeba geologa? Geotechnika kluczem w budownictwie wodnym i ziemnym

Geologia to w uproszczeniu nauka o gruncie. Firmy geologiczne, aby w pełni przeprowadzić niezbędne badania gruntu muszą posiłkować się wiedzą z kilku dziedzin, w tym przede wszystkim z geotechniki, hydrogeologii, mechaniki gruntów i hydrauliki. Teoretyczne zagadnienia związane z fizyką przekroju gruntowego (strefą aeracji i saturacji) oraz ich wnikliwe badania pozwalają na wyznaczenie parametrów gruntu poprzez właściwe badania geologiczne. Do podstawowych należą: ziarnistość grunty, jego spoistość, porowatość itp. Większość podstawowych badań geologicznych na wyznaczanie parametrów gruntu może zostać przeprowadzona w laboratorium. Inne, jak badanie nośności gruntu, przeprowadzane są w terenie.

Znajomość przekroju gruntowego w każdym szczególe jest niezbędna dla geologa do stosownych obliczeń związanych min. z pracami wykopowymi (np. głębokością wykopu czy odwodnieniem), jak również przy pracach związanych z posadowieniem budowli. Firma geologiczna badania swoje prowadzi nie tylko przy inwestycjach związanych z budynkami; wiedza z zakresu geotechniki jest szczególnie ważna podczas budownictwa drogowego (konstrukcja nasypów, wiaduktów itp.).


Hydrogeologia, a działalność firm geologicznych w Polsce

Godna polecenia firma geologiczna to taka, która działa kompleksowo. Oprócz wcześniej wspomnianych badań geologicznych, pomiarów, sondowań czy odwiertów, musi świadczyć kompleksowe usługi i doradztwo w dziedzinie hydrogeologii, czyli nauki o strefie saturacji (wodach gruntowych). Znajomość położenia zwierciadła wody gruntowej, jak również krzywa depresji, obliczenia związane ze ujęciami wód gruntowych czy lewarami – wszystko to może mieć dla inwestora szalenie ważne znaczenie. Nawet przy małych inwestycjach, jak budowa domu jednorodzinnego, znajomość poziomu zwierciadła wody gruntowej może być ważna, jeśli planujemy podpiwniczenie.

Geolog zwykle najwięcej problemów ma właśnie z wodą gruntową. Przy dużych inwestycjach, w których działania prowadzi się w głębi profilu gruntowego, szczególnie ważne jest odwodnienie (podziemne parkingi, tunele, odkrywki itp.). Umiejętne sterowanie zwierciadłem wody gruntowej, np. na potrzeby jej pobierania w studni, to kolejne wyzwanie dla firmy geologicznej. W przypadku inwestycji budowlanej (praktycznie w każdej dziedzinie, od budownictwa cywilnego, po budownictwo wodne) warto korzystać z usług firm geologicznych, która ma duże doświadczenie i solidne portfolio.