Badania geologiczne gruntu – dlaczego są tak ważne w budownictwie?


Czy zastanawiałeś się kiedyś jak to jest, że budynek, w którym przebywasz jest zawsze stateczny? Albo też w jaki sposób budowlańcy wiedzą na jakiej głębokości lub jakiego rodzaju fundamenty należy zastosować? Na te i inne pytania w trakcie procesu inwestycyjnego odpowiada wykwalifikowany geolog. W trakcie badań geologicznych gruntu można dokonać bardzo szczegółowej oceny warunków podłoża i zapobiec ewentualnym komplikacjom i katastrofom.

Czego można dowiedzieć się z badań geologicznych gruntów?

Firma geologiczna przygotuje dla nas raport na temat stanu podłoża na danej działce. Przed zakupem gruntu, tego typu ekspertyza może być podstawą do tego, aby zdecydować się i zainwestować fundusze. A dowiadujemy się o tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Geolog wskaże nam poziomy wód gruntowych, zaklasyfikuje grunt do danej kategorii oraz pokaże, na jakich głębokościach zalegają warstwy o poszczególnej ziarnistości. Ponadto badanie geologiczne gruntu może nam wskazać, czy dany teren jest zanieczyszczony, np. przez działalność przemysłową z przeszłości.

Parametry gruntu to podstawa pracy geologa – znając ziarnistość, porowatość, stan, zagęszczenie czy nośność gruntu, można dokonać szczegółowych analiz. Ocena geologiczna gruntu jest bowiem niezbędnym elementem do tego, by zadecydować o dalszych krokach przed budową. Doświadczony geolog zasugeruje nam jak poprawić parametry gruntu, obniżyć zwierciadło wody gruntowej, zabezpieczyć wykopy ziemne itd. Dobra firma geologiczna zaoferuje ponadto pełen nadzór nad pracami geotechnicznymi, poprowadzi dziennik i sporządzi niezbędne raporty. Potrzebny jest w tym celu geolog z uprawnieniami.

Badania geologiczne gruntów, a warunki hydrologiczne

Uwarunkowania związane z wodą i wilgotnością gruntu są szalenie ważne dla powodzenia inwestycji. Wahania zwierciadła wody gruntowej, jego poziom oraz agresywność wody są podstawowymi czynnikami, które mogą spowodować przykre konsekwencje dla inwestora. Dzieje się tak zwłaszcza, jeśli część użytkowa budowli znajduje się pod poziomem terenu. Na szczęście nowoczesne technologie odwodnienia (np. igłofiltry), a także fundamentowania (np. betonowe pale) pozwalają sukcesywnie prowadzić budowę nawet na trudnym podłożu.

Badania geologiczne gruntów są więc ważnym procesem przed zakupem terenu oraz przed rozpoczęciem budowy. Firmy geologiczne oferują zwykle laboratoryjne badania gruntu, które dają większość parametrów podłoża. Inne, takie jak zagęszczenie gruntu czy jego nośność, badane są już bezpośrednio na działce, poprzez nowoczesne narzędzia, takie jak sondy czy płyty wibracyjne.

Zobacz również: